Beleggingsstudieclub (BSC)

Een vaste maandag
van de maand
=
Beleggingsavond

 

Een van de subclubs van de Sociëteit Harmonie is de Beleggingsstudieclub. Deze club is opgericht op 15 juni 1987. Het is een gemengde club en bestaat uit ongeveer 30 leden.

Het bestuur van de BSC bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een vice-voorzitter. Eenmaal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Alle vergaderingen worden genotuleerd. Een enkele maal vindt er een bedrijfsbezoek plaats of wordt er een gastspreker uitgenodigd om een actueel onderwerp te behandelen.

Op een vaste maandag van de maand wordt er een uur vergaderd. Er wordt niet alleen belegd op de beurs, maar vooral ook in gezelligheid. Na afloop van de vergaderingen wordt in de sociëteit een hapje met elkaar gegeten.

Tijdens de vergaderingen wordt stevig gediscussieerd over de in portefeuille zijnde aandelen. De binnen de club opgerichte beheercommissie houdt de beursontwikkelingen en de in portefeuille zijnde aandelen nauwlettend in de gaten.

Zoals gezegd: gezelligheid staat hoog in het vaandel van de beleggingsstudieclub.

Stelt u het op prijs om kennis te maken met onze activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de secretaris: mevrouw Tineke Jansse.