Bridgeclubs

Dinsdagavond
=
Bridgeavond

De sociëteit kent twee bridgeclubs (I en II) die om en om op de dinsdagavond van de maanden september tot en met mei bridge spelen. Beide bridgeclubs spelen drie competities van vijf of zes avonden. Bij bridgeclub I wordt er gespeeld in een A-, B- en C-lijn. Bij bridgeclub II wordt er gespeeld in één lijn en is er na de bridgedrive een gezellige nazit.

Er wordt een gezamenlijke Kerstdrive georganiseerd met daaraan voorafgaand een diner evenals een gezamenlijke slotdrive.
De winnaars van de competitie bij bridgeclub I ontvangen de Gerard Smeekes wisselbeker. Gerard Smeekes was een van de sterke bridgers uit vroegere sociëteitsjaren.
Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid tot het organiseren van bridgeles.

Contactpersonen voor bridgeclub I zijn de heer Hans Hage voor “bridgetechnische vragen” en mevrouw Liesbeth Frings voor overige vragen en informatie.

Contactpersoon voor bridgeclub II is mevrouw Bo Lammers.