C’Harmonie

De subvereniging C’harmonie – een mooie combinatie van Charme en Harmonie – is opgericht in het voorjaar van 2018 en richt zich met name op de leden tussen 45 en 65 jaar. De C’harmonie organiseert voor haar leden gezellige borrels (een maal per kwartaal) en interessante evenementen, waaronder het succesvolle Lentediner in mei 2018. Ook worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de overige leden van de sociëteit.
Inmiddels kan de C’harmonie terugkijken op een geslaagde beginperiode. Er is een groeiend aantal leden.
Doelstelling van de C’harmonie is om jongere leden bij elkaar te brengen om zodoende een harmonieus en verrijkend sociëteitsleven op te bouwen. Dit alles in samenwerking met het bestuur van de Harmonie.
In de agenda vindt u een overzicht van de komende activiteiten.

Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met één van onderstaande leden:
Nicolien Thooft, voorzitter
Marjolein Tan, vicevoorzitter
Lia van de Velde, lid
Mireille de Groot, lid
Quirine van Dorth tot Medler, penningmeester