Kunstclubs

Harmonie
=
Kunst

In 2008 werd door een aantal leden van de Sociëteit Harmonie een kunstclub opgericht onder de naam “Amis des Arts”. Gezien de populariteit van deze kunstclub en haar activiteiten werd in het voorjaar 2010 een tweede kunstclub “Amici dell’Arte” opgericht en in september van dat jaar werden nog twee andere kunstclubs “Lovers of Art” en “Troupe d’Harmonie” opgericht. In 2019 zag een nieuwe kunstclub het licht “Uit de Kunst” genaamd en in 2021 nam nog een zesde kunstclub “Wij Kijken Kunst” plaats in het culturele kunstrijtje. Het seizoen loopt van september tot en met mei. De zes kunstclubs bezoeken ieder op een verschillende dag in de maand een museum of tentoonstelling. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Eén tot twee maal per jaar wordt er een activiteit georganiseerd die ook voor niet-leden van de kunstclubs toegankelijk is.

Iedere kunstclub telt ongeveer 25 leden.

  1. Kunstclub Amis des Arts (eerste donderdag), contactpersoon: de heren Henk Roeters van Lennep en Rint de Jong.
  2. Kunstclub Amici dell’Arte (tweede donderdag), contactpersoon: mevrouw Ans Olie.
  3. Kunstclub Lovers of Art (eerste of tweede donderdag), contactpersoon: mevrouw Coby Lagendaal-Braams.
  4. Kunstclub Troupe d’Harmonie (vierde donderdag), contactpersoon: mevrouw Nelke Elink Schuurman.
  5. Kunstclub Uit de Kunst (vierde donderdag), contactpersoon: de heer Arend Vrind.
  6. Kunstclub Wij Kijken Kunst (laatste woensdag), contactpersoon: mevrouw Martzen Bakker.