Leesgezelschap

Vrijdagochtend
6x per jaar

 

Het leesgezelschap bestaat uit 20 leden en komt zes keer per jaar bijeen om een boek te bespreken. Dit gebeurt op een vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.  Na afloop wordt gezamenlijk in de Sociëteit geluncht.

Contactpersoon: mevrouw Coby Lagendaal-Braams.