Overige activiteiten

Verschillende
activiteiten

Gedurende het verenigingsjaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Sommige vinden jaarlijks plaats, andere minder frequent. Voorbeelden van evenementen die worden georganiseerd, zijn:

  • een aantal diners gedurende het jaar met steeds een bijzonder thema: het wilddiner, een winterdiner, een lentediner en in de zomer een BBQ in de tuin van de sociëteit. Vaak wordt een diner opgeluisterd met een verhaal van een interessante spreker;
  • gedurende het jaar worden verschillende lezingen georganiseerd; al dan niet met een aansluitende eenvoudige maaltijd
  • van tijd tot tijd worden andere activiteiten georganiseerd, zoals een feestelijk concert in De Doelen, een wijnproeverij, een autorally met oldtimers, classic cars, cabriolets en andere voertuigen, een dames- en herendiner met een spreker of spreekster, workshops, theatervoorstellingen en dergelijke.