Vrijdagsociëteit

Elke 2e vrijdag
van de maand

De “vrijdagheeren” zetten een aloude traditie voort: een activiteit alleen voor heren. Het gezelschap bestaat thans uit 31 leden. Elke tweede vrijdag van de maand komen zij op de sociëteit bijeen. Zodra de open haard is aangemaakt worden daar de kranten en de wereld doorgenomen. Na een borrel aan de bar wordt er gezamenlijk geluncht. In de zomer vindt, bij mooi weer, een en ander in de tuin plaats.

De vrijdagsociëteit kent elke maand een andere dagvoorzitter. Sinds enige tijd initieert de dagvoorzitter een topic dat die dag wordt besproken om zo de start van de lunch wat geanimeerder te maken. Heel af en toe wordt er aansluitend aan de lunch gebridged.

Contactpersoon: de heer Sieger Greveling.